Garanti

Landsgækkende garanti for VVS-arbejde

Virksomheder der er medlem af DS Håndværk & Industri er omfattet af DS-garanti, når de arbejder for private forbrugere. Arbejde for erhvervsdrivende, herunder andelsboligforeninger er ikke dækket af garantien. DS-garanti sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen så udfører arbejdet uden beregning for kunden.

DS-garantien dækker sager op til kr. 75.000,-

DS-garantien dækker beløb på op til kr. 75.000 inklusiv moms. Og selv om den virksomhed, du klager over, for eksempel ophører, får du alligevel udbedret eventuelle fejl eller mangler op til beløbsgrænsen. Arbejdet udføres af en anden virksomhed under ordningen.